Rechtsgebieden

Als ondernemer heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

Tewerkstellingsvergunning

Verblijfsvergunningen

Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB)

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

Rechtsgebieden

Als ondernemer heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

Tewerkstellingsvergunning

Verblijfsvergunningen

Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB)

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen