Rechtsgebieden

Als ondernemer heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

ARBEIDSRECHT

Agentuurovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfswoning

Beëindigingsvergoeding

Billijke vergoeding

CAO

Concurrentiebeding

Detachering

Grensoverschrijdende dienstverlening

Handelsagent

Lidmaatschap vakbond, OR, MZ

Loonvordering

Managementovereenkomst

Ontslagrecht

Ontslag op staande voet

Ontslag bestuurder

Overgang van onderneming

Personeelshandboek

Reïntegratie en ziekte

Privacywetgeving, AVG

Transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst

WWZ Wet Werk en Zekerheid

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

WW-uitkering

ONDERNEMINGSRECHT

Algemene Voorwaarden

Auteursrechten

Contracten

Executie en beslag

Franchise

Huur bedrijfsruimte

Merkenrecht

Modellenrecht

Opdrachtbevestiging

Opschorten betaling

Opschorten werkzaamheden

Privacywetgeving AVG

Samenwerkings - overeenkomst

Wanprestatie

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

Werkvergunning

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

 

ONROEREND GOED

Appartementsrecht

Burenruzies

Huur bedrijfsruimte

Vereniging van Eigenaars VvE

WOZ

BESTUURSRECHT

Aanslagen

Boetes

GVVA-vergunning

Tewerkstellingsvergunning

Uitkeringen

Vergunningen

Verblijfsvergunningen

Vestiging

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

Rechtsgebieden

Als ondernemer heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

ARBEIDSRECHT

Agentuurovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfswoning

Beëindigingsvergoeding

Billijke vergoeding

CAO

Concurrentiebeding

Detachering

Grensoverschrijdende dienstverlening

Handelsagent

Lidmaatschap vakbond, OR, MZ

Loonvordering

Managementovereenkomst

Ontslagrecht

Ontslag op staande voet

Ontslag bestuurder

Overgang van onderneming

Personeelshandboek

Reïntegratie en ziekte

Privacywetgeving, AVG

Transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst

WWZ Wet Werk en Zekerheid

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

WW-uitkering

ONDERNEMINGSRECHT

Algemene Voorwaarden

Auteursrechten

Contracten

Executie en beslag

Franchise

Huur bedrijfsruimte

Merkenrecht

Modellenrecht

Opdrachtbevestiging

Opschorten betaling

Opschorten werkzaamheden

Privacywetgeving AVG

Samenwerkings - overeenkomst

Wanprestatie

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

Werkvergunning

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

ONROEREND GOED

Appartementsrecht

Burenruzies

Huur bedrijfsruimte

Vereniging van Eigenaars VvE

WOZ

BESTUURSRECHT

Aanslagen

Boetes

GVVA-vergunning

Tewerkstellingsvergunning

Uitkeringen

Vergunningen

Verblijfsvergunningen

Vestiging

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen