Rechtsgebieden

Als particulier heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

ARBEIDSRECHT

Agentuurovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfswoning

Beëindigingsvergoeding

Billijke vergoeding

CAO

Concurrentiebeding

Detachering

Handelsagent

Lidmaatschap vakbond, OR, MZ

Loonvordering

Managementovereenkomst

Ontslagrecht

Ontslag op staande voet

Ontslag bestuurder

Overgang van onderneming

Personeelshandboek

Reïntegratie en ziekte

Privacywetgeving, AVG

Transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst

WWZ Wet Werk en Zekerheid

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

WW-uitkering

CONTRACTEN

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

Contracten

Executie en beslag

Opdrachtbevestiging

Opschorten betaling

Privacywetgeving AVG

Wanprestatie

ONROEREND GOED

Appartementsrecht

Burenruzies

Vereniging van Eigenaars VvE

WOZ

BESTUURSRECHT

Aanslagen

Asialaanvragen

Boetes

Gezinshereniging

GVVA-vergunning

Naturalisatie

Tewerkstellingsvergunning

Uitkeringen

Vergunningen

Verblijfsvergunningen

Vestiging

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur

Rechtsgebieden

Als particulier heb je te maken met wet- en regelgeving en soms met conflicten. ProJust Legal Counseling heeft de expertise om u bij te staan. Wij zijn gespecialiseerd in:

CONTRACTEN

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

Contracten

Executie en beslag

Opdrachtbevestiging

Opschorten betaling

Privacywetgeving AVG

Wanprestatie

ARBEIDSRECHT

Agentuurovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

Bedrijfswoning

Beëindigingsvergoeding

Billijke vergoeding

CAO

Concurrentiebeding

Detachering

Handelsagent

Lidmaatschap vakbond, OR, MZ

Loonvordering

Managementovereenkomst

Ontslagrecht

Ontslag op staande voet

Ontslag bestuurder

Overgang van onderneming

Personeelshandboek

Reïntegratie en ziekte

Privacywetgeving, AVG

Transitievergoeding

Vaststellingsovereenkomst

WWZ Wet Werk en Zekerheid

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

WW-uitkering

ONROEREND GOED

Appartementsrecht

Burenruzies

Vereniging van Eigenaars VvE

WOZ

BESTUURSRECHT

Aanslagen

Asialaanvragen

Boetes

Gezinshereniging

GVVA-vergunning

Naturalisatie

Tewerkstellingsvergunning

Uitkeringen

Vergunningen

Verblijfsvergunningen

Vestiging

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur